Kunngjøringer

Revidert utbyggingsavtale for ny Vålerenga stadion

Oslo kommune har inngått en revidert utbyggingsavtale om opparbeidelse av offentlige veitiltak til nye Vålerenga stadion.

Oslo bystyre godkjente i møte 21.06.2017, sak 220, revidert utbyggingsavtale med Vålerenga Fotball og Vålerenga kultur- og idrettspark AS for ny Vålerenga stadion på Valle Hovin.

Avtalen er knyttet til reguleringsplan for Innspurten, Valle Hovin, ny Vålerenga stadion med mer, som godkjent av bystyret 14.06.2017 og omhandler bygging av Innspurten, del av krysset Innspurten–Grenseveien.