Ny tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Bymiljøetaten utlyser ny tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, med søknadsfrist 2. januar 2023.

Om kunngjøringen

Kunngjøringen gjelder for tillatelsesperioden 1. april 2023 til 31. mars 2024 for utleie av små elektriske kjøretøy. I henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Oslo kommune, Oslo gis det tillatelse til utleie av 8 000 kjøretøy fordelt på tre utleiere med en varighet på ett år.

Vedlagt følger kunngjøringsdokument med vedlegg som beskriver rammene for søknadsprosessen.

Søk om tillatelse

Søknad om tillatelse sendes via e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «22/55742 Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Oslo - 2023».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. januar 2023.

Dokumenter