Kunngjøringer

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av alpinanlegget i Grefsen- og Trollvannskleiva

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 tilleggsvarsles med dette et utvidet planområde i forbindelse med detaljreguleringen av alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva i Oslo kommune.

Utvidet planområde består av en utvidelse i nærheten av Grefsenkollen restaurant og en utvidelse ved parkeringen på Årvollsiden. Se illustrasjon over området (JPEG). Planområdet utvides med 12537 m2.

Hensikten med utvidet planområde i nærheten av Grefsenkollen restaurant er å få en bedre terrengtilpasning av ny heis og nedfart. Hensikten med å utvide planområdet på Årvollsiden er å sikre adkomst for kjøretøy, gående og syklende. 

Alle sakspapirer i saken med saksnummer 201802070