Grisputthytta i Nordmarka til leie for organisasjon

Oslo kommune eier Grisputthytta i Nordmarka. Hytta ligger ca 4 kilometer fra Solemskogen utfartsparkering og ca 3 km fra Lilloseter sportsstue. Adkomst er til fots via turvei/ski løype over Stokkåsen og gjennom Revlidalen.

Om hytta

Oslo kommune eier Grisputthytta i Nordmarka. Hytta ligger ca 4 kilometer fra Solemskogen utfartsparkering og ca 3 km fra Lilloseter sportsstue. Adkomst er til fots via turvei/ski løype over Stokkåsen og gjennom Revlidalen.

Hytta er ca 34 kvm og har kjøkken, soverom og peisestue. Det er i tillegg overbygget inngangsparti og det er uthus med utedo. Det er ikke innlagt strøm eller vann. Drikkevann må medbringes. Det er kun hytta med det nærmeste uteområdet som omfattes av kontrakten.

Grisputthytta bærer preg av manglende vedlikehold og vil trenge en god oppgradering.
Leiekontrakt vil kun tilbys en ideell eller kommunal organisasjon med et tilbud som er i tråd med tildelingskriteriene under og som har kompetanse om rehabilitering og vedlikehold.

For øvrig leies hytta ut slik den er og leietaker har ansvar for all videre oppgradering og vedlikehold.

Årlig leie er 5.800,- og kontraktens varighet er fem år.

Søknad og tildelingskriterier

Tildelingskriterier

I tråd med overordnede målsettinger vil Bymiljøetaten prioritere søknader som:

1) fremmer friluftsliv for barn/unge, levekårsutsatte og allmennheten for øvrig.

2) har evne til å ta økonomisk og praktisk ansvar for drift, vedlikehold og evt. utbedring av hytta (kompetanse/erfaring/økonomi).

Leiekontrakt tildeles den søkeren som BYM etter en helhetlig vurdering finner å være best egnet til både å skape et godt friluftslivstilbud og til å ta godt vare på hytta.

Søknad

Søknadsfristen er 29.09.2023.

Søknad må inneholde en beskrivelse av følgende:

  • Hva slags friluftslivstilbud søker vil skape, hva hytta skal brukes til, og hvem som er målgruppen for søker.
  • Et realistisk anslag av hvor mye hytta vil være i bruk.
  • En beskrivelse av søkers ressurser og plan for drift og vedlikehold av hytta. Med dette mener vi hvordan vedlikehold og utbedringer skal finansieres, hvordan eventuell utleie organiseres, dugnadsarbeid osv.

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Befaring

Bymiljøetaten inviterer alle interessenter til en befaring 20.09.2023 kl. 11:00 oppmøte ved hytta.

Spørsmål og påmelding til befaring rettes til Gard Svendsrud.

Bilde av hytta

Grisputhytta sett fra utsiden, omringet av skog.
Bilde: Bymiljøetaten