Kunngjøringer

Gi innspill til Handlingsplan mot støy innen 15. mars 2018

Gjelder for Oslo byområde: Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen

Eiere av vei, bane og havn i Oslo byområde plikter å kartlegge utendørs støynivå og utarbeide en handlingsplan for å redusere støyen. Handlingsplanen skal være ferdig høsten 2018 og vil omfatte tiltak mot støy og tiltak for bevaring av stille områder.

Send innspill til handlingsplanen

Innspill til handlingsplanen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 15.03.2018.

Les mer om støy på Miljødirektoratets nettside

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post