Fortum Oslo Varme AS søker om etablering av karbonfangstanlegg

Fortum Oslo Varme AS' anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall og har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Fortum Oslo Varme AS planlegger et fullskala anlegg for karbonfangst, med tilhørende mellomlager for fanget CO2 fra energigjenvinningsanlegget. Virksomheten søker Miljødirektoratet om tillatelse til disse nye aktivitetene.

Les hele kunngjøringen og gi din høringsuttalelse hos Miljødirektoratet.