Forslag til revidert forskrift for beboerparkering

Bymiljøetaten har på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel utarbeidet et forslag til revidert forskrift for beboerparkeringsordningen i Oslo kommune.

Høringsforslaget innebærer følgende substansielle endringer i dagens forskrift:

  1. Endring av formålet med beboerparkeringsordningen til å også omfatte reduksjon i bilbruk, i tillegg til å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser.
  2. Endring av forskriften for å kunne differensiere satsene på beboerparkering basert på geografi.
  3. Endring av forskriften som omhandler næringsdrivende.
  4. Mindre redaksjonelle endringer for å oppdatere forskriften til praksis og andre relevante lovverk.
     

Frist for innspill

25. juni 2021.

Send inn ditt innspill

Innspillet sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk innspillet med "høring beboerperkering".