Drivere til Mariholtet sportsstue

Oslo kommune ønsker nye leietakere og drivere til Mariholtet sportsstue.

Om Mariholtet sportsstue

Mariholtet sportsstue er eid av Oslo kommune og ligger vakkert til ved Elvåga i Østmarka. Sportsstua ligger sentralt til i Østmarka, og er et populært turmål for Markabrukere i alle sesonger og fra mange startpunkter.

Lokalene er sjarmerende og veltilpasset med fine arealer for publikum med solid og enkel standard. Toalettfasilitetene er nylig oppgraderte. Taket på sportsstuen er nylig lagt om. Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, el-skap er også nylig oppgradert. Oslo kommune stiller også bord og stoler, samt det hovedsakelige storkjøkkenutstyret til disposisjon.

Sportsstuen består av:

 • Et innredet storkjøkken
 • Peisestue og kafeteria for kafeens gjester med cirka 200 sitteplasser totalt
 • En familiebolig der bestyrerne skal bo
 • Kjellerarealer
 • Toalett for damer og herrer
 • Kiosk
 • Garasje
 • Naturlig arrondert tomt

Frist for å søke

Søknadsfristen er 14. januar 2022. 

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no og må inneholde: 

 • Søknadsbrev, forretningsplan og/eller et driftskonsept
 • CV
 • Referanser

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og visning på Mariholtet.

Hvem ser vi etter?

 • Vi ser etter et bestyrerpar med relevant utdanning innenfor kokkefag eller tilsvarende og med erfaring fra servicevirksomhet. 
 • Bestyrerparet må ha lyst og kapasitet til å overta en veldrevet sportsstue og videreutvikle den til det beste for Marka-brukerne.
 • De nye bestyrerne må selv kunne skaffe de nødvendige bevillinger. 
 • Vedkommende må være serviceinnstilte og ha evne til å ta seg av publikum på en naturlig og vennlig måte. 
 • Vi krever edruelighet og ordenssans.
 • Oslo kommune ønsker å opprettholde fast bosetning i Marka. Derfor er det boplikt på Mariholtet.

Betingelser

Oslo kommune ønsker et godt og langsiktig samarbeid. Dette betinger at begge parter er tilfreds med samarbeidet. Leiekontrakten vil derfor ha en leietid på fem år med mulighet for fornyelse dersom det er ønskelig for begge parter. Flere av stuene i Marka har vært drevet av de samme bestyrerne i 20 år.

Leieprisen vil være fast 200 000 kroner årlig og 3% av årlig omsetning.

Kontakt

Olav Ringdal

 

Mariholtet fra luftaMariholtet. Fotograf: Bymiljøetaten.