Kunngjøringer

Anskaffelse av reklamefinansierte lehus og informasjonselementer

Bymiljøetaten, i samarbeid med Sporveien, gjennomfører anskaffelse av reklamefinansierte lehus og informasjonselementer i Oslo.

Tilbudsfristen for anskaffelsen er 17. februar 2017.

Kontaktperson for aktører som ønsker å delta i anbudskonkurransen er:
Erling Kittelsen
E-post: Erling.kittelsen@sporveien.com
Tlf.: 951 52 001

 

Frame agreement on Bus shelters and Information elements

Bymiljøetaten, in cooperation with Sporveien, is undertaking a tender for a frame agreement on bus shelters and information elements financed by advertising for bus stops in Oslo

Tender due date is the 17th of February 2017.

Contact person for companies who wants to participate in the tender is:
Erling Kittelsen
E-mail: Erling.kittelsen@sporveien.com
Tlf.: +47 951 52 001