Styrekalender, styremøter og sakspapirer for 2017-2022

Her ligger oversikt over styremøter og sakspapirer for Boligbygg Oslo KF for 2017-2022. Sakspapirer legges ut i forkant av møtene.

Kommende styremøter

  • Fredag 28. januar kl. 08:00-11:00
  • Onsdag 2. mars kl. 08:00-12:00
  • Tirsdag 29. mars kl. 08:00-11:00
  • Fredag 29. april kl. 08:00-12:00
  • Mandag 23. mai kl. 10:00-14:00
  • Fredag 17. juni kl. 08:00-12:00
  • Fredag 16. september kl. 08:00-12:00
  • Tirsdag 25. oktober kl. 08:00-12:00
  • Onsdag 30. november kl. 08:00-12:00

Styremøter 2022

Styremøter 2021

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017

Gå til Boligbygg Oslo KF