Til innhold
Boligbygg Oslo KF

Styrekalender, styremøter og sakspapirer for 2017-2019

Sammenslåingen av byggforetakene

Bystyret i Oslo har opprettet Oslobygg KF som får ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen. Oslobygg vil tidligst være operativt i starten av 2021.

Her ligger oversikt over styremøter og sakspapirer for Boligbygg Oslo KF for 2017-2018. Sakspapirer legges ut i forkant av møtene.

Kommende styremøter

  • 10. desember klokken 08:00–14:00
  • 27. januar klokken 08:00–12:00
  • 25. februar klokken 12:00–16:00
  • 27. mars klokken 08:00–12:00
  • 24. april klokken 08:00–12:00
  • 13. mai klokken 08:00–12:00
  • 15. juni klokken 08:00–16:00
  • 18. september klokken 08:00–12:00
  • 27. oktober klokken 08:00–12:00
  • 30. november klokken 09:00–13:00

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017

Gå til Boligbygg Oslo KF