مقررات کرونا در اسلو

 • مهد کودک ها، مدارس ابتدایی و راهنمایی باز می باشند. والدین و دانش آموزان از طرف مدارس خویش در مورد اینكه‌ در چه‌ ساعتی كودك باید در مدرسه‌ حضور یابد، مطلع می گردند. مهم این است کە بچەها بە مدرسە بروند تا آموزشی را کە بە آن نیاز دارند، دریافت نمایند. ممکن است مقررات جداگانەای شامل مدرسە فرزند شما گردد.
 • فعالیت های اوقات فراغت از قبیل فوتبال، هندبال، گروه کُر و موسیقی برای کودکان و جوانان زیر سن 20 سال مجاز می باشد.
 • آموزش در سطح دبیرستان بیشتر از طریق تدریس خانگی خواهد بود.
 • فروشگاه هایی که از این مقررات مستثنی نیستند باید تعطیل باشند. تسهیل کاری برای اینکە مشتریان بتوانند کالاها را در خارج از فروشگاه تحویل بگیرند، مجاز می باشد.
 • کافه ها و رستوران ها باید تعطیل باشند. بیرون بر)  (Take-away) مجاز می باشد.
 • کتابخانه ها باز می مانند.
 • اماكن مذهبی و عقیدتی باز می باشند. دعا خوانی و نماز تنها در رابطە با مراسم تشییع و خاکسپاری و با حضور حد اکثر 50 نفر مجاز می باشد. اجرای مراسم یادبود پس از خاکسپاری مجاز نیست.
 • مراکز تمرینات تعطیل خواهند بود. تمرینات و اقدامات توانبخشی کە بە صورت انفرادی ارائە می گردنند از این جریان مستثنی می باشند.
 • از استفادە از وسایل حمل و نقل عمومی خودداری نمائید.
 • افرادی که امکان داشتە باشند بایستی در خانه کار کنند.
 • در صورتی کە فاصلە گذاری ١ متری در خارج از منزل برای شما دشوار باشد، استفادە از ماسک را بە خاطر داشتە باشید.
 • مقررات منع برگذاری مراسم هنوز هم اعمال می شود.
 • داشتن مهمان مجاز می باشد اما مجاز نیست کە بیش از ده نفر در خانه های شخصی جمع شوند و باید فضای کافی برای فاصلە گذاری ١ متری برای همه وجود داشته باشد. این شامل باغ ها و پارک ها نیز می گردد.
 • در صورت بیماری در خانه بمانید، دست ها را بەخوبی بشویید و در صورت داشتن علائم خودتان را تست کنید.
 • به‌ خاطر داشته‌ باشید کە این تست رایگان می باشد.

مراسم و گردهمایی های خصوصی
 

مراسم در فضای بیرونی:

اجتماعات خصوصی بە عنوان مراسم در فضای بیرونی قلمداد می شوند و حداكثر 10 نفر می توانند به‌ صورت همزمان در این مراسم حضور داشته‌ باشند.

بیشتر مراسم های داخلی ممنوع می باشند، اما مراسم های زیر مجاز می باشند:

١. مراسم تشییع و خاکسپاری با حضور کمتر از 50 نفر. کلیە افرادی که با هم زندگی نمی کند باید 1 متر فاصله گذاری را رعایت نمیاند.

٢. مسابقات، رقابت ها، نمایش و مراسم مشابه با شرکت کنندگان حرفه ای و بدون تماشگر.

٣. عروسی، غسل تعمید و مراسم مشابه بدون تماشاگر.

٤. مراسم کوچک دیجیتالی با حضور کمتر از 5 نفر، بدون احتساب پرسنل تولیدی لازم. همە باید فاصلە گذاری 1 متری را رعایت کنند.

اجتماعات خصوصی در منزل خویش، در فضای داخلی و خارجی

در این جا حضور بیش از 10 نفر به‌ صورت همزمان ممنوع می باشد و توصیه می شود کە از گردهمایی ها و بازدیدها خودداری شود. به خاطر داشتە باشید کە همە باید فاصلە گذاری 1 متری را رعایت نمایند.

قرنطینه – در صورتی کە در نزدیکی یک فرد مبتلا یا در خارج از کشور بودە باشید

 • اگر در نزدیکی یک فرد مبتلا یا در خارج از کشور بوده باشید باید بە مدت 10 روز قرنطینه بمانید.
 • در صورت داشتن علائم باید تست کرونا بدهید.
 • هرچند کە تست کرونا نشان دهد که شما مبتلا نیستید، باید قرنطینه شوید. کسانی که با آنها زندگی می کنید لازم نیست قرنطینه شوند.

در طول این 10 روز شما نباید:

 • به مدرسه بروید، کار کنید، به دیگران سر بزنید یا دیگران بە شما سر بزنند
 • با اتوبوس، مترو یا تراموا سفر کنید

شما می توانید:

 • بە تنهایی یا با کسانی کە با آنها زندگی می کنید بە گردش یا پیادەروی بروید. در صورت لزوم می توانید بە فروشگاه بروید اما بهتر می باشد کە شخص دیگری برای شما خرید کند.

اگر در دوران قرنطینه سرفه کنید یا علائم سرماخوردگی داشتە باشید باید انزوا شوید و تست کرونا بدهید. 

انزوا – اگر شما به‌ كرونا مبتلا شده‌اید یا علائم آن را دارید

 • هنگامی کە در انزوا قرار گرفتە باشید نباید نزدیک هیچ کسی حتی افراد خانوادە خویش باشید.
 • در اتاق خودتان بمانید. از حوله خودتان در حمام استفاده کنید.
 • اگر نتوانید در خانە خودتان منزوی شوید، باید با مسئولین منطقه خویش تماس بگیرید تا آنها بتوانند مکانی را برای انزوا کردن شما پیدا کنند.
 • در صورت بیماری شدید با پزشک خانوادە تماس بگیرد یا بە شمارە تلفن 117 116 پزشک اورژانس زنگ بزنید. اگر جان در خطر باشد بە شمارە تلفن 113 زنگ بزنید.

تست رایگان کرونا

شما باید در حالات زیر خودتان را تست کنید:

 • سرفە کردن.
 • از دست دادن حس چشایی یا بویایی.
 • سرما خوردگی.
 • نزدیک فردی بودە باشید کە بە کرونا مبتلا شدە باشد.
 • تست کرونا همیشە رایگان می باشد.
 • شما می توانید با مراجعە بە پزشک خانوادە، از طریق سایت اینترنتی شهرداری oslo.kommune.no یا از طریق شمارە تلفن ویژە کرونا، تست کرونا سفارش دهید.

تلفن کرونا می تواند بە زبان مادری خودتان بە شما کمک کند.

برای سفارش انجام تست کرونا در وبسایت های شهرداری (تنها به زبان نروژی و انگلیسی) نیاز بە BankID یا MinID دارید.

نتیجە تست کرونا

 • اگر این تست نشان دهد که شما بە کرونا مبتلا شدەاید، از طریق تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد.
 • اگر با شما تماس گرفته نشد، باید وارد سایت اینترنتی helsenorge.no شوید (به BankID یا MinID نیاز دارد) یا برای اطلاع یافتن از نتیجه تست با تلفن کرونا تماس بگیرید.

شمارە تلفن کرونا: 82 21 80 21

از طریق این شمارە تلفن می توانید:

 • تست کرونا سفارش دهید
 • اطلاعات و راهنمایی در مورد کرونا را دریافت نمائید
 • در مورد واکسن کرونا اطلاعات بیشتری کسب کنید (شمارە 3 را برای سؤال در مورد کرونا فشار دهید)

می توانید بە زبان مادری خودتان کمک بگیرید، در صورت داشتن علائم تنفسی شدید با پزشک خانوادگی خویش تماس بگیرید. اگر پزشک خانوادە در دسترس نباشد و نمی توانید در انتظار کمک بمانید، با شماره 116117 پزشک اورژانس تماس بگیرید. در صورت بیماری وخیم با شمارە تلفن 113 تماس بگیرید.

ساعات کاری:

 • دوشنبە – جمعە: 08:30 الی 15:30
 • شنبە – یکشنبە: 09:00 الی 15:00

واکسن کرونا

این واکسن بدن را بر علیه بیماری شدید کرونا محافظت می کند

این واکسن رایگان و مطمئن می باشد. این واکسن برای همه و هم چنین افراد پر خطر توصیه می شود

عوارض جانبی معمولی این واکسن خفیف می باشند و پس از چند روز برطرف می گردند. هنگامی که موعد زدن واکسن شما فرا رسید منطقە شهری شما برای تعیین وقت با شما تماس خواهد گرفت. شما نمی توانید بدون قرار ملاقات قبلی در محل واکسیناسیون حضور پیدا کنید.

به خاطر داشته باشید که اطلاعات تماس خود را در سایت اینترنتی norge.no/oppdater-kontaktinformasjon به روز کنید.

ردیابی سرایت این بیماری

در صورتی کە بە کرونا مبتلا شدە باشید ما باید بدانیم که در طی روزهای اخیر با چه کسانی تماس داشتەاید. این ردیابی به منظور جلوگیری از مبتلا شدن افراد بیشتر صورت می گیرد.

با همە افرادی کە ملاقات کرده اید یا در نزدیکی آنها بوده اید، تماس می گیریم. به آنها گفته نمی شود کە چه کسی ممکن است آنها را مبتلا کردە باشد. افرادی کە با آنها تماس گرفته می شود باید از روزی که با فرد مبتلا بە کرونا تماس داشتەاند به مدت 10 روز در قرنطینه باشند. آنها همچنین باید تست کرونا بدهند.

Posters