دری / فارسی | Dari / Farsi

مقررات کرونا در اسلو از ١٦ ژوئن ٢٠٢١ اعتبار خواهند داشت

مهمترین توصیه ها و مقررات را دانولد کنید.

مقررات در اسلو (PDF)

قرنطینە و مسافرت


این دولت می باشد کە مقررات وضع می کند چه کسانی پس از برگشت از مسافرت بە خارج از کشور باید در هتل قرنطینه بمانند.

 • می توانید با مراجعە بە Helsenorge بیشتر در مورد این مقررات اطلاعات کسب کنید

https://www.helsenorge.no/fa/coronavirus/travel-to-norway/ (فارسی)

اقامت در هتل قرنطینه در اسلو را نمی توان از قبل رزرو کرد. پلیس مرزی افرادی را که باید بە هتل قرنطینه بروند راهنمایی می کند و مقامات مسافران را در مرز به هتل های مختلف ویژە قرنطینه در شرق کشور توزیع می کنند.

انزوا – اگر شما به‌ كرونا مبتلا شده‌اید یا علائم آن را دارید

 • هنگامی کە در انزوا قرار گرفتە باشید نباید نزدیک هیچ کسی حتی افراد خانوادە خویش باشید.
 • در اتاق خودتان بمانید. از حوله خودتان در حمام استفاده کنید.
 • اگر نتوانید در خانە خودتان منزوی شوید، باید با مسئولین منطقه خویش تماس بگیرید تا آنها بتوانند مکانی را برای انزوا کردن شما پیدا کنند.
 • در صورت بیماری شدید با پزشک خانوادە تماس بگیرد یا بە شمارە تلفن 117 116 پزشک اورژانس زنگ بزنید. اگر جان در خطر باشد بە شمارە تلفن 113 زنگ بزنید.

تست رایگان کرونا

شما باید در حالات زیر خودتان را تست کنید:

 • سرفە کردن.
 • از دست دادن حس چشایی یا بویایی.
 • سرما خوردگی.
 • نزدیک فردی بودە باشید کە بە کرونا مبتلا شدە باشد.
 • تست کرونا همیشە رایگان می باشد.
 • شما می توانید با مراجعە بە پزشک خانوادە، از طریق سایت اینترنتی شهرداری oslo.kommune.no یا از طریق شمارە تلفن ویژە کرونا، تست کرونا سفارش دهید.

تلفن کرونا می تواند بە زبان مادری خودتان بە شما کمک کند.

برای سفارش انجام تست کرونا در وبسایت های شهرداری (تنها به زبان نروژی و انگلیسی) نیاز بە BankID یا MinID دارید.

نتیجە تست کرونا

 • اگر این تست نشان دهد که شما بە کرونا مبتلا شدەاید، از طریق تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد.
 • اگر با شما تماس گرفته نشد، باید وارد سایت اینترنتی helsenorge.no شوید (به BankID یا MinID نیاز دارد) یا برای اطلاع یافتن از نتیجه تست با تلفن کرونا تماس بگیرید.

شمارە تلفن کرونا: 82 21 80 21

از طریق این شمارە تلفن می توانید:

 • تست کرونا سفارش دهید
 • اطلاعات و راهنمایی در مورد کرونا را دریافت نمائید
 • در مورد واکسن کرونا اطلاعات بیشتری کسب کنید (شمارە 3 را برای سؤال در مورد کرونا فشار دهید)

می توانید بە زبان مادری خودتان کمک بگیرید، در صورت داشتن علائم تنفسی شدید با پزشک خانوادگی خویش تماس بگیرید. اگر پزشک خانوادە در دسترس نباشد و نمی توانید در انتظار کمک بمانید، با شماره 116117 پزشک اورژانس تماس بگیرید. در صورت بیماری وخیم با شمارە تلفن 113 تماس بگیرید.

ساعات کاری:

 • دوشنبە – جمعە: 08:30 الی 16:30
 • شنبە – یکشنبە: 09:00 الی 15:00

واکسن کرونا

این واکسن بدن را بر علیه بیماری شدید کرونا محافظت می کند

این واکسن رایگان و مطمئن می باشد. این واکسن برای همه و هم چنین افراد پر خطر توصیه می شود

عوارض جانبی معمولی این واکسن خفیف می باشند و پس از چند روز برطرف می گردند. هنگامی که موعد زدن واکسن شما فرا رسید منطقە شهری شما برای تعیین وقت با شما تماس خواهد گرفت. شما نمی توانید بدون قرار ملاقات قبلی در محل واکسیناسیون حضور پیدا کنید.

به خاطر داشته باشید که اطلاعات تماس خود را در سایت اینترنتی norge.no/oppdater-kontaktinformasjon به روز کنید.

ردیابی سرایت این بیماری

در صورتی کە بە کرونا مبتلا شدە باشید ما باید بدانیم که در طی روزهای اخیر با چه کسانی تماس داشتەاید. این ردیابی به منظور جلوگیری از مبتلا شدن افراد بیشتر صورت می گیرد.

با همە افرادی کە ملاقات کرده اید یا در نزدیکی آنها بوده اید، تماس می گیریم. به آنها گفته نمی شود کە چه کسی ممکن است آنها را مبتلا کردە باشد. افرادی کە با آنها تماس گرفته می شود باید از روزی که با فرد مبتلا بە کرونا تماس داشتەاند به مدت 10 روز در قرنطینه باشند. آنها همچنین باید تست کرونا بدهند.

Posters