Karantiilka iyo safarka

Dawladda ayaa dejisa xeerarka ku saabsan qofka looga baahan yahay in uu galo hoteelka karantiilka marka uu safar dibedda ah ka soo laabto:

 • Warbixinta xeerarka arrintaas ka yaalla ka akhriso Helsenorge

https://www.helsenorge.no/so/coronavirus/travel-to-norway/
Hoteel karantiil oo Oslo ah horey looma sii ballansan karo. Booliska xudduudda ayaa u sheegaya dadka gelaya hoteelka karantiilka, shaqaalaha laammaha dawladda ee xudduudda jooga ayaana dadka safarka ah u kala diraya hoteellada karantiilka ee kala duwan ee ku yaalla Østlandet.

Gooni isu soocid – haddii aad cudurka qabto ama lagugu arko astaamihi koroonaha

 • Marka aad ku jirto gooni isu soocid looma baahna in aad qof kale u dhowaato. Xataa qoyskaaga uma dhowaanaysid. 
 • Qolkaaga ku ekow. Musqusha shukummaan kuu gooni ah ku isticmaal. 
 • Haddii aysan suurtaggal kuu ahayn in aad guriga gooni isugu soocdo, la xiriir xaafadda aad deggan tahay taas ayaa kaa caawin doonta in laguu helo meel ku habboon in aad gooni isugu soocdo e. 
 • Haddaad aad u xanuunsato la xiriir dhakhtarkaaga joogtada ah, ama dhakhtarka kaltanka leh ka wac 116 117. Haddii uu jiro xanuun ay naftu khatar ku jirto, wac 113.

Baaritaanka koroonuhu oo bilaash ah

Waa in aad is baartaa haddii aad: 

 • qufacayso
 • ay kaa lumaan dhadhanka- iyo urka
 • hargabsan tahay
 • aad u dhowaatay dad uu koroone ku dhacay. 
 • Baaritaanka koroonuhu had iyo jeer waa bilaash. 
 • Baaritaanka koroonaha waxaad ka ballansanaysaa dhakhtarkaaga joogtada ah ama bogga internetka ee degmada oslo.kommune.no, ama telefoonka koroonaha ee degmada, 21 80 21 82.
  Afkaaga hooyo ayaa lagugu caawin karaa markaad telefoonka koroonaha wacdo.

Si aad baaritaanka koroonaha uga ballansato bogga internetka ee degmada (waa afnorwiiji iyo afingiriis oo keliya) waxaad u baahan tahay BankID ama MinID.

Jawaabta baaritaanka koroonaha

 • Haddii uu baaritaanku sheego in aad koroone qabto telefoon ayaa laguu soo dirayaa. 
 • Haddii lagula soo xiriiri waayo, waa in aad gashaa bogga helsenorge.no (wuxuu u baahan yahay BankID ama MinID) ama waa in aad wacdaa telefoonka koroonaha si jawaabta laguugu sheego. 

Telefoonka koroonuhu waa: 21 80 21 82

Halkan waxaad samayn kartaa:

 • in aad baaritaan ballansato
 • in lagu siiyo talo iyo warbixin koroonaha ku saabsan
 • in lagu siiyo warbixinta tallaalka koroonaha (riix 3 haddii aad qabto su’aal la xiriirta tallaalka)

Afkaaga hooyo ayaa lagugu caawin karaa. Haddii aad isku aragto astaamaha marinnada hawada oo halis ah, wac dhakhtarkaaga joogtada ah. Haddii aad heli weydo dhakhtarka joogtada ah islamarkaana aad caawin degdeg ah u baahan tahay – markaas dhakhtarka kaltanka leh ka wac 116117. Haddii uu jiro xanuun ay naftu khatar ku jirto, wac 113.

Tallaalka koroonaha

Tallaalku wuxuu difaacaa in koroonaha aad loogu xanuunsado

Tallaalku waa bilaash, waana ammaan. Dadkoo dhan ayaa lagula talinayaa, xataa kuwa ka midka ah kooxaha khatarta gaarka ah ku jira.

Waxyeellooyinka danbe ee uu keeno waa kuwo fudud oo ayaguna dhammaada maalmo yar kaddib. Marka la gaaro wakhtigi lagu tallaali lahaa degmadaada ayaa kula soo xiriiraysa si ballan laguugu qabto. Xusuuso in aad meesha lagaa helo ku qorto bogga norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Videos

Posters

Information sheets