Døgnåpne tjenester

Sosial og ambulant akuttjeneste har tilbud for deg som har vært utsatt for vold fra nærstående, det kan for eksempel være kjæreste, partner eller familie.

Tilbudet er gratis og åpent for kvinner og menn fra og med 14 år. Barn vil bli henvist videre til sykehus. Er du over 62 år kan du få eget oppfølgingstilbud fra Vern for eldre.

Hva kan du få hjelp til

  • Kriserådgivining og oppfølgingssamtaler
  • Ved behov hjelper vi med å henvise videre til annen hjelpeinstans
  • Pårørende kan komme til egen rådgivning

Hjelp til juridiske vurderinger

Dersom du ønsker å anmelde voldshendelsen, hjelper vi deg med å kontakte politiet. Hvis du er i tvil om du ønsker å anmelde forholdet, kan du diskutere dette med en advokat. Normalt vil du ha krav på gratis advokatbistand til å følge saken videre. Vi kan hjelpe deg med å skaffe bistandsadvokat.

Lenker

Normale reaksjoner på unormale hendelser (PDF 0,9MB)
Vern for eldre
Din utvei - nasjonal veiviser ved vold og overgrep
www.ung.no