Døgnåpne tjenester

Sosial og ambulant akuttjeneste har et tilbud til deg som har mottatt hjelp fra legevakten på grunn av rusbruk eller rusforgiftning.

Du kan få informasjon, råd og veiledning mens du er på legevakten. Vi gir tilbud om oppfølging i etterkant.
Er du under 18 år legger vi vekt på å samarbeide med foreldrene dine. Tilbudet er frivillig og tilpasses dine behov.

Samarbeidspartnere

 • Bydelens tjenesteapparat
  • NAV
  • Skolehelsetjeneste
  • Barnevern
 • Distriktpsykiatrisk senter(DPS)
 • Ruspoliklinikk (RUPO)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Fastlege

Lenker

Brosjyre om ungdom og rus (PDF 0,4MB)
www.ung.no
www.unginfo.no