Vold i nære relasjoner

Er du utsatt for vold i nær relasjon?

Dette hjelper vi deg med

Sosial og ambulant akuttjeneste tilbyr rådgivning til deg som er eller har vært utsatt for vold – psykisk- og eller fysisk, fra nærstående, det kan for eksempel være kjæreste, partner, familie eller annen person du har tillit til.

Tilbudet er gratis og åpent for alle.

Alle som henvender seg angående relasjonsvold får umiddelbart en samtale. Du vil også få tilbud om oppfølgingssamtaler.

I tillegg bistår vi med å opprette kontakt med andre deler av hjelpeapparatet som: Krisesenter, NAV, ung-bo, fastlege, spesialisthelsetjeneste, hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp i bydel med videre.

Vi tilbyr også rådgivning til pårørende, og formidler kontakt med politi og bistandsadvokat til alle som ønsker det. Advokatbistand i disse sakene er vanligvis gratis.

Lenker

Åpningstid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Storgata 40
0182 OSLO