Kontakt

Telefon

23 48 70 90

Besøksadresse

Storgata 40, 0182 OSLO

Åpningstid

Uke 33

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet

Uke 34

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet

Uke 35

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet

Dette hjelper vi deg med

Oppfølging av ungdom og rus på Legevakten i Oslo er en integrert del av det psykososiale tilbudet ved Sosial og ambulant akuttjeneste.

Vi tilbyr samtaler om rusbruk, kartlegger situasjonen de unge befinner seg i og gir råd og veiledning. I samarbeid med ungdommen henviser vi også til videre behandling der det er nødvendig.

All ungdom under 24 år og som kommer til Oslo legevakt med en rusrelatert henvendelse får dette tilbudet. Vi kontakter også ungdommen i etterkant og snakker med dem enten på telefon eller ved oppmøte på legevakten. Ungdom under 18 år tilbys i tillegg oppfølging i form av familiesamtale med pårørende. Målet med tilbudet er å forebygge rusavhengighet og psykiske problemer.

Lenker

Brosjyre om ungdom og rus (PDF 0,4MB)
www.ung.no
www.unginfo.no