Suser inn i arbeidslivet

Truc Tang (26) og Noreen Khan (25) er to av 80 elever som har fullført kurset Hurtigspor, hvor de har lært norsk og fått arbeidserfaring parallelt. Begge har fått jobb på IKEA og en pangstart på karrieren.

Truc Tang og Noreen Khan i ikeauniformer foran tallerkenhylle

  • Tekst: Sissel Fantoft
  • Foto: Ellen Johanne Jarli

Hurtigspor er en modell som kombinerer norskopplæring og arbeidspraksis for at flyktninger og innvandrere skal komme raskere ut i jobb. NAV, Oslo Voksenopplæring Helsfyr, IKEA og XXL samarbeider om et 11-måneders kurs hvor elevene får språkopplæring,
arbeidspraksis og karriereveiledning. Prosjektet støttes med midler fra Groruddalssatsingen, og startet med en pilotklasse i 2017. Prosjektmidlene varer til 31. juli 2020.

– Initiativet til Hurtigspor kom fra NAV og Voksenopplæringen, og utgangspunktet var å lage en modell som kan fungere hos flere arbeidsgivere enn de som deltar i prosjektet. Dette er en ny måte for NAV, Voksenopplæringen og arbeidsgivere å samarbeide på, og sånn sett et nybrottsarbeid, sier Hanne Sørheim-Rensvik, som er programleder for Delprogram sysselsetting i Groruddalssatsingen.

Etter prosjektperioden skal Hurtigspor etter planen implementeres som et permanent tilbud, forhåpentligvis allerede høsten 2020.

– Nå jobber vi med en oppskalering av prosjektet hvor NAV og Voksenopplæringen ser på hvordan ressursene kan fordeles slik at modellen kan fortsette i drift. Det er et stykke arbeid som skal gjøres, men vi regner med at vi kommer i mål, sier hun.

Et slikt trepartssamarbeid har flere gevinster.

– For deltakerne som får en fot innenfor arbeidslivet er dette positivt. I tillegg har vi bygd en fungerende modell som NAV, Voksenopplæringen og bedrifter kan benytte
seg av. Erfaringene vi har gjort underveis har munnet ut i en verktøykasse som er klar til bruk, og rutiner, prosedyrer og strukturer som er utviklet vil komme flere til gode, sier Sørheim-Rensvik.

Erfaring fra hjemlandet

Truc Tang kom til Norge fra Vietnam i 2016, og gikk på norskkurs på Voksenopplæringen da hun fikk tilbud om plass i IKEA-klasse nummer tre i prosjektet.

– Min mor drev en liten butikk som solgte klær og mat, og jeg hjalp henne der under oppveksten i Vietnam. Derfor hadde jeg litt erfaring med salg og kundebehandling fra
før, forteller hun.

Tang er eneforsørger for sin fem år gamle datter, og uten Hurtigspor tviler hun på at hun ville deltatt i arbeidslivet.

– Da ville jeg mest sannsynlig vært hjemmeværende. Nå har jeg en 20 prosent fast stilling på IKEA, og tar i tillegg så mange ekstravakter jeg har tid til. Jeg går fortsatt på norskkurs, og fleksibiliteten jobben gir betyr mye for meg, sier hun.

Noreen Khan jobbet som resepsjonist i Pakistan før hun flyttet til Norge for to og et halvt år siden. Også hun har fått jobb på IKEA etter Hurtigspor.

– Jeg jobber i avdelingen for kjøkken og tilbehør, og får god trening i å snakke norsk, både med kunder og kolleger. Jeg har en 23 prosent stilling og kombinerer jobben med norskkurs.  Drømmen min er å utdanne meg til sykepleier.

Uten Hurtigspor og jobben på IKEA tror jeg ikke at jeg hadde deltatt i arbeidslivet i dag. Jeg er besøksvenn for en eldre person som bor på sykehjem gjennom Røde Kors, og ville mest sannsynlig påtatt meg mer frivillig arbeid for å lære språket og integrere meg i det norske samfunnet, sier hun.

Motiverte deltakere

Hurtigspor er inspirert av det kommunale tilbudet Snabbspår i Sverige. Amalie Rustad i NAV Alna koordinerer arbeidet for de bydelene i Oslo som deltar i prosjektet.

– En felles NAV-koordinator er et av suksesskriteriene i dette prosjektet. Vi har prøvd oss frem til vi har funnet en modell som fungerer godt for alle parter. Politikerne etterlyser tiltak som kombinerer norskopplæring og arbeidspraksis, og her viser NAV arbeidsgivere at vi kan
være runde i kantene og enkle å samarbeide med, sier hun.

Deltakerne i prosjektet og representantene fra NAV, Voksenopplæringen og arbeidsgiverne kommuniserer både seg imellom og med hverandre via plattformen Whatsapp. Deltakerne har også en kanal for klassen der de samme tre parter er med.

– Det betyr at alle som har spørsmål eller innspill raskt får svar uten å gå veien om et omstendelig byråkrati, sier Rustad.

Rekrutteringsprosessen er omfattende for å sikre motiverte deltakere som har høy sannsynlighet for å fullføre.

– Voksenopplæringen har ansvar for å lære deltakerne norsk, og NAV for å få folk ut i arbeidslivet. Bedriftene som deltar har et rekrutteringsbehov og tar samfunnsansvar
ved å delta i prosjektet. Det er viktig at vi rekrutterer de riktige deltakerne, så den enkelte deltaker kan oppnå ønsket resultat. Et likeverdig samarbeid mellom de tre partene har munnet ut i en modell med delkomponenter fra hver part samlet til en komplett pakke som vi ser fungerer godt og nå står på egne bein, sier prosjektleder Torill Wøhni i Oslo Voksenopplæring
Helsfyr.

Omfattende ringvirkninger

Nav kontaktet IKEA høsten 2016 med forslag til et samarbeid, og fikk umiddelbart positiv respons.

– IKEA er en variert arbeidsplass med mange ulike stillinger og oppgaver. Vi rekrutterer i stor grad basert på verdier i stedet for kun utdanning og erfaring. Vi er opptatt av å se mennesker og ikke bare papirer, sier prosjektleder Dan Sandmoen i IKEA.

Representanter fra XXL besøkte IKEA for å få informasjon om prosjektet før også de begynte å ta imot Hurtigspor-deltakere.

– Vi bidrar gjerne til at flere bedrifter får øynene opp for Hurtigspor – IKEA kan ikke gjøre jobben alene, sier han.

I september 2020 rulles Hurtigspor ut i IKEAs øvrige varehus i Norge. IKEAs prosjekt «Skills for employment» dreier seg om rekruttering av flyktninger og innvandrere og skal iverksettes i 300 IKEA-varehus globalt.

– Det er inspirert av Hurtigspor, så dette har allerede fått omfattende ringvirkninger. For klasse nummer fire som nærmer seg utplassering, har vi planer om å tilby praksis i både kundesenteret og serviceoffice til deltakere i Hurtigspor, i tillegg til stillinger ute i varehusene,
sier Sandmoen.

– IKEA er en viktig døråpner inn til arbeidslivet, ikke minst fordi de har så mange ulike stillingskategorier. Flere deltakere med medbragt kompetanse og erfaring
som har fullført Hurtigspor har allerede fått 100 prosent stillinger innen både design og IT, forteller Torill Wøhni.

Viktige ressurser

For Noreen Khan og Truc Tang har Hurtigspor vært en rask vei inn i arbeidslivet.

– Jeg er veldig stolt av at jeg får lønn og betaler skatt. Jeg tjener egne penger og er selvstendig. Gjennom Hurtigspor har jeg lært norsk, jeg har fått jobb og blitt
bedre integrert enn jeg ellers ville vært, sier Khan.

Truc Tang har drømmer om å bli farmasøyt, og etter at hun deltok i Hurtigspor har hun kommet et langt steg nærmere å kunne realisere den drømmen.

– Nå vet jeg at jeg kan jobbe og klare meg selv i Norge. Jeg trives veldig godt på IKEA, og det hender at andre vietnamesere som snakker dårlig norsk spør meg om hjelp på vietnamesisk, sier hun.

Det samme skjer med Noreen Khan på urdu.

– Det er gøy at vi som har vært så kort tid i Norge kan hjelpe folk fra hjemlandet som kanskje har bodd her i 30 år på morsmålet, fordi de snakker dårligere norsk enn oss, sier hun.

Dan Sandmoen forteller at selv om regelen på IKEA er at det skal snakkes norsk på avdelingene, er det et stort pluss at ansatte også kan flere språk.

– Noreen og Truc er viktige ressurser for oss. Ansatte på IKEA speiler det norske samfunnet, og slik ønsker vi at det skal være. Vi oppfordrer ansatte til å komme med ideer og innspill, og begge disse har kommet med flere gode forslag. Noreen hadde blant annet ideer til markering
av både ramadan og Valentines day som ble formidlet til IKEA også utenfor Norge, forteller han.

Deltakerne i Hurtigspor bygger også nettverk og vennskap seg imellom.

– Det er en annen suksessfaktor. Vanligvis når arbeidssøkere er i praksis betalt av NAV er de alene, men her er de en del av et klassemiljø og støtter hverandre, sier Amalie Rustad.

Høy måloppnåelse

Tallene viser at heller ikke kostnadsmessig er Hurtigspor en stor utgiftspost i det store bildet.

– Deltakerne i Hurtigspor har rett til gratis norskopplæring, og NAV bidrar med arbeidspraksis og mentormidler til arbeidssøkere uansett. Derfor er det liten forskjell når det gjelder kostnader i en driftsfase uten prosjekt. Med Hurtigspor har vi funnet en modell som virker

– 72,5 prosent av dem som har fullført kurset har fått jobb etterpå. Det viser seg å være en effektiv døråpner inn til arbeidslivet, sier Torill Wøhni.

– En del av disse ville nok på sikt klart å skaffe seg jobb, andre ville nok trengt mer bistand etter en stund. Det er en viktig faktor at ressursene hos disse menneskene blir tatt tak i så raskt. Gjennom Hurtigspor får de praksis og muligheter for videre ansettelse i velrennomerte selskaper med ryddige arbeidsforhold, i tillegg til attester og referanser. Det er blant annet dette som er «hurtig»- modellen, legger hun til.

En annen viktig del av Hurtigspor er karriereveiledningen deltakerne får i tillegg til norskopplæring og arbeidspraksis.

– Alle deltar på cv- og søknadsverksted hvor de lærer å forstå hele jobbsøkerprosessen. På IKEA gjennomfører de simulerte intervjuer med IKEA-ansatte, hvor de får konstruktive tilbakemeldinger etterpå. Både NAV og IKEA hjelper deltakerne med jobbsøking også i andre bedrifter – målet med Hurtigspor er jo at deltakerne skal komme seg ut i jobb, sier Amalie Rustad.

– Målet er at 60 prosent skal få jobb etter fullført kurs, og resultatet ligger allerede over prosjektmålet, sier Wøhni.

Les mer