Webinar om nærmiljøskoler

Hvordan kan skole, foreldre, idrett, kultur, frivillighet og kommunale tjenester samarbeide til beste for barnet?

Elever ved Bjøråsen skole. Foto: Ellen J. Jarli
Bilde: Ellen Johanne Jarli

Dette webinaret ble avholdt 30. november kl. 14:00—16.30. Møteleder var Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo kommune. Du kan se opptak fra webinaret ved å klikke her

Webinaret ble arrangert av Delprogram oppvekst og utdanning i samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Program

 • Kl. 14:00—14:05

Velkommen

Inga Marte Thorkildsen, Byråd for oppvekst og kunnskap

Filminnslag - elevstemmen

 • Kl. 14:05—14:10

Hvordan bryte ned barrierer i idretten

Omar Samy Gamal, Byråd for kultur, idrett og frivillighet

 • Kl. 14:10—14:20

Nærskolen – en (lokal) samfunnsbærende institusjon

Ingar Brattbakk, forsker ved OsloMet

Last ned presentasjon

 • Kl. 14:20—14:30

Nærmiljøskole: Hva er det?

Allan Gloinson og Ananda Magnussen, prosjektet Linderud nærmiljøskole

Last ned presentasjon

 • Kl. 14:30—14:40

Godt samarbeid for idrett og skole. Konsept «Naboklubb»

Magne Brekke, generalsekretær Oslo Idrettskrets

Last ned presentasjon

 • Kl. 14:40—14:55

Case Tøyen: Idrett og kultur. Presentasjon av arbeidet til Tøyen sportsklubb og Tøyen orkester

Sindre Andresen, leder Tøyen sportsklubb
Sissel Larsen, Teamleder Tøyen, Oslo kulturskole33333

Last ned presentasjon om idrett

Last ned presentasjon om kultur

Kl. 14:55—15:05

Foreldre som ressurs

Live Kristiane Skarvang, leder i Kommunale foreldreutvalg (KFU)

Last ned presentasjon

 • Kl. 15:05—15:15

Pause

 • Kl. 15:15—15:25

Samarbeid bydel-skole. Erfaringer fra Grorudmodellen»

Jarle Dukic Sandven, Oppvekstsjef i Bydel Grorud

Last ned presentasjon

 • Kl. 15:25—15:35

Hvorfor nærmiljøskole?

Janne Thon Rehn, Rektor på Vahl skole

Last ned presentasjon

 • Kl. 15:35—15:45

Ett skritt videre - nærmiljøbarnehagen

Mona Kristin Bratli, Oppvekstsjef i Bydel Søndre Nordstrand

Last ned presentasjon

 • Kl. 15:45—16:25

Paneldebatt

Ingar Brattbakk
Jarle Dukic Sandven
Live Skarvang
Magne Brekke
Sindre Andresen
Sissel Larsen
Janne Thon Rehn
Elever

 • Kl. 16:25—16:30

Oppsummering og avslutning

Inga Marte Thorkildsen, Byråd for oppvekst og kunnskap

Relevante dokumenter

Delprogram oppvekst og utdanning har som del av sitt arbeid med utvikling av nærmiljøskoler fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir en oversikt over særlig hvilke erfaringer som er gjort internasjonalt. Til denne rapporten er det også utarbeidet en innledning som trekker opp aktuelle problemstillinger i en Oslo-kontekst.

Les rapporten "Nærmiljøskole og foreldreinvolvering - et kunnskapsgrunnlag" (PDF,3 MB)

Les toppnotatet "Nærmiljøskoler - veien videre" (PDF,1 MB)

Elever ved Bjøråsen skole. Foto: Ellen J. Jarli
Bilde: Oslo kommune