Webinar om Grorudmodellen

Grorudmodellen - opprettelse av nærmiljøskoler, er et forpliktende samarbeid mellom skolene i bydel Grorud og bydelens tjenester. I dette opptaket kan lære mer om modellen.

Illustrasjon av Grorudmodellen
Bilde: Oslo kommune

Gjennom styrket koordinering av skole, barnevern, fritid, relevante bydelstjenester og frivillige organisasjoner skal barn og unge få riktig hjelp så tidlig som mulig. Flere hjelpeinstanser under felles koordinering vil virke forebyggende og helsefremmende for målgruppen og samtidig bidra til et godt lærings- og psykososialt miljø på skolene. Laget rundt eleven skal oppleves sømløst, konstruktivt og støttende.

Dette er et opptak av et webinar som ble avholdt 1. februar 2021.

Program:

Opprettelse av nærmiljøskoler

Jarle Dukic Sandven, avdelingsdirektør Oppvekst i Bydel Grorud:

Hva er Grorudmodellen?

Ingar Brattbakk, forsker ved Arbeidsforsknings-
instituttet (AFI), OsloMet:

Nærskolen - en (lokal-)samfunnsbærende institusjon

Se opptak av webinaret ved å følge denne lenken (åpnes i Teams)