Delingsseminar om prosjekter

Delprogram oppvekst og utdanning ønsker velkommen til samling på K1 på Tøyen 10. juni der vi vil dele funn og erfaringer fra prosjekter i porteføljen.

Du vil også få vite mer om hvordan det arbeides med tjenesteutvikling innenfor rammen av delprogrammet.

Fra prosjektet OT Ulven. Foto: Ida Rydeng
Bilde: Oslo kommune

Program

09.00 – 09.15 Innledning og velkommen

09.15 – 10.15 Prosjekter som har gitt økt innsikt og forståelse v/ bydelenes porteføljeansvarlige Inga Bjelland Nyvoll

 • Slik jobber vi med prosjektutvikling: Romsåsmodellen og Språksterk 1-6 som eksempler

 • Innsiktsarbeid i Bydel Søndre Nordstrand:

  • Innsikt barnevern

  • Rekruttering barnevern

  • Kartlegging helsestasjon

  • Kartlegging utsatt ungdom

Påfyll kaffe

Barnehageutvikling og pedagogisk tilbud til barn i førskolealder

 • Behovsanalyser i Groruddalsbydelene og Bydel Søndre Nordstrand

 • Kartlegging av tilbudet til barn med særskilte behov i seks bydeler

10.15 – 10.30 Pause


10.30 – 11.15 Store prosjekter etter endt gjennomføring: Dette er resultatene, dette har vi lært

 • Økt gjennomføring (Jordal ungdomsskole)

 • Styrking av kjernebarnevernet (Bydel Gamle Oslo)

 • Romsåsmodellen: Felles språkplan skole-helsestasjon-barnehage (Bydel Grorud og Utdanningsetaten)


11.15 – 12.00 Lunsj

12.00 – 12.45 Prosjekter som er i gang: Smakebiter

 • Barne- og familiehagen i Bydel Søndre Nordstrand

 • Økt livsmestring (Bydel Gamle Oslo og Utdanningsetaten

 • Språkinnsatser for de minste – Godt språk i Bydel Stovner og Språk i familien i Bydel Alna og Bydel Bjerke


12.45 – 13.00 Avsluttende kommentarrunde fra oppvekstsjefer, prosjektdirektør i Utdanningsetaten og programleder

Her kan du se videoer fra seminaret:

Barnehageprogrammet (13 GB)

Se seminaret etter tema:

1. Behovsanalyser

2. Økt gjennomføring

3. Kjernebarnevernet

4. Romsås

5. Barne- og familiehagen

6. Økt livsmestring

7. Godt språk

8. Lederne