Se opptak: Barn med særskilte behov - statistikk og analyse

Delprogram oppvekst og utdanning arrangerte 18.1. et webinar med resultater fra en kartlegging om barn med særskilte behov. Se opptaket her.

Plakat for webinar.


Hva sier statistikk og analyse fra Oslo kommune om barn med særskilte behov?

I dette webinaret ble det lagt frem funn og resultater fra rapporten «Barn med særskilte behov - statistikk og analyse fra Oslo kommune».

NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra delprogram oppvekst og utdanning gjennomført en kartlegging og analysert offentlig statistikk knyttet til barn med særskilte behov, med vekt på utvikling over tid. Forskerne har undersøkt likheter og forskjeller mellom de seks bydelene i Områdesatsingene i Oslo, og mellom disse bydelene og Oslo for øvrig.

Seminaret ble arrangert onsdag 18. januar kl. 11:00-12:15

Se hele seminaret her

Last ned NTNUs presentasjon her

Last ned rapporten her

Bakgrunn for rapporten

I 2021 gjennomførte Barnehageprogrammet, et underprogram i delprogram oppvekst og utdanning, en kartlegging over organiseringen av tilbudet til førskolebarn med særskilte behov i bydelene, samt en synliggjøring av mulige tiltak og forbedringsområder. Som et tillegg til denne kartleggingen ønsket Barnehageprogrammet en ytterligere komparativ analyse på tvers av bydeler i Oslo kommune.

Program

 • Velkommen og bakteppe v/ Inga Nyvoll, programleder delprogram oppvekst og utdanning
 • Presentasjon av rapporten v/ Jon Marius Vaag Iversen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Senter for Økonomisk forsking
 • Kommentarer fra sektoren v/ Anne Karin Frivik, barnehagesjef i bydel Bjerke og Tone Lindløv Sand, leder for barnehageenheten ved PPT
 • Q&A

Rapporten tar for seg en analyse av bl.a.:

 • Antall og andel barn registrert med særskilte behov med rett på vedtak etter paragraf § 31 og § 37
 • Antall og andel barn med særskilte behov uten vedtak, men med behov for særskilt tilrettelegging
 • Antall vedtakstimer per barn per uke med vedtak etter § 31 og § 37
 • Pris på en vedtakstime
 • Antall og andel barn med nedsatt funksjonsevne
 • Antall og andel barn med autismespekterforstyrrelse
 • Antall ansatte i hver barnehage med oversikt over kompetansen i ansattgruppa (eks. barnehagelærer, spesialpedagog, støtteressurser, ufaglært, barne- og ungdomsarbeider)
 • Antall ansatte ift. antall barn med vedtak
 • Tjenestenes ressursbruk, inkl. Vikarbruk
 • Antall private og kommunale barnehager

Om barnehageprogrammet

Barnehageprogrammet er organisert under delprogram oppvekst og utdanning. Målet er å skape høykvalitetsbarnehager i levekårsutsatte områder. Mange av initiativene i Barnehageprogrammet omhandler en mer inkluderende praksis i skjæringspunktet mellom allmenpedagogikk og spesialpedagogikk.

Rapporter og dokumenter

Her kan du finne en liste over rapporter og dokumenter.