Enormt engasjement for Skøyen

Mandag 22. februar gikk høringsfristen ut for områdereguleringen for Skøyen. Til nå er det kommet inn nærmere 530 uttalelser.

Hvorfor lager vi en plan for området?

Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling, og at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og miljøvennlig byutvikling. 

> Se oversikt over planene på Skøyen. 

Enormt engasjement for Skøyen

– Det er bra at så mange har brukt muligheten til å gi oss verdifulle innspill også i denne tredje høringsrunden, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland.

> Les artikkelen om tredje høringsrunde for områdereguleringen i vårt byutviklingsmagasin ByplanOslo.