Fra stryk til 4-er i matte

Det å stryke i ett eneste fag på videregående skole, kan knuse mange drømmer. Absame Ali fikk muligheten til å ta opp igjen eksamen i matematikk via kurset Bestå – og fikk karakteren 4. Nå studerer han IT på Hønefoss.

Deltaker Absame Ali og coach Youssef Kibbou fikk god kontakt under Bestå-prosjektet. Foto: Tore Fjeld.

  • Tekst: Bjørnhild Fjeld
  • Foto: Tore Fjeld

Det å fullføre videregående skole, representerer for mange begynnelsen på voksenlivet. Med et ferskt vitnemål i sekken ligger verden åpen – studier i en annen by, eller kanskje et annet land? Begynne å jobbe, eller kanskje reise litt?

Kompetansebevis – ikke vitnemål

For en del elever er det imidlertid et såkalt kompetansebevis, og ikke et vitnemål som blir delt ut av rektor på siste skoledag.

– Det har aldri vært flere enn det er nå som fullfører og består videregående opplæring i Oslo. Vi har årlige målinger og tallet for 2019 viste at 81,2 prosent av elevene besto. Men målet vårt på sikt er at alle skal fullføre og bestå, sier Pål Riis som er områdedirektør VGS i Utdanningsetaten.

I 2018 satte Delprogram oppvekst og utdanning i gang «På overtid», et tilbud som senere byttet navn til «Bestå», etter ønske fra deltakerne. Tilbudet er rettet mot ungdommer som av ulike grunner ikke har fullført og bestått videregående opplæring innen normert tid, som mangler vurdering eller har strykkarakter i inntil tre fag. Gjennom Bestå får elevene et eksamensrettet undervisningstilbud, samt ulike kurs i regi av bydelene innen livsmestring, motivasjon, personlig økonomi, jobbsøkerkurs, rus og lignende.

– Den grunnleggende tanken er at ungdom som deltar i Bestå-satsingen trenger noe mer enn undervisningstilbud for å lykkes, og at skole og bydel samarbeider om å legge til rette for den enkelte ungdom, sier Pål Riis.

Viktig telefon

Youssef Kibbou har vært ansatt som ungdomskoordinator i Bestå, og var den som tok kontakt med Absame Ali etter at han var ferdig på Stovner videregående skole.

– Jeg hadde bare strøket i ett fag, matte. Jeg hadde planer om å ta opp eksamen etterhvert, men tenkte at det måtte vente. Jeg ville skaffe en jobb, tjene penger, og så kanskje ta opp eksamen som privatist, forteller Absame Ali, som nå er blitt 22 år gammel.

Da Youssef slo på tråden etter sommerferien i 2018, var Absame på vei til jobbintervju for en lagerjobb.

«Jeg vet at du har strøket i matte, men jeg har et tilbud til deg. Du kan være med på et gratis kurs, og gå opp til ny eksamen før jul.»

– Jeg ringte pappa og spurte hva han synes. «Du er ung, gutten min, skaff deg en utdannelse, penger kan du tjene senere.»

Brukte mye tid på matte

Dermed møtte Absame opp til kveldsundervisning i matte to ganger i uka.

– Vi var bare fem elever i klassen, og hadde en veldig flink lærer. Matte har egentlig aldri vært et vanskelig fag for meg, men jeg prioriterte det ikke godt nok, det var så mange andre fag på skolen. Da jeg begynte på Bestå forsto jeg at jeg måtte legge ned tid hvis jeg skulle klare eksamen. Jeg brukte minst to timer hver dag i tillegg til at jeg møtte på undervisningen, forteller Absame.

Og da eksamensdagen kom, var han mye mer avslappet enn han noen gang tidligere hadde opplevd eksamenssituasjonen.

– Jeg visste at jeg hadde forberedt meg godt, jeg hadde gjort det jeg kunne. Og hvis jeg likevel strøk, kunne jeg bare prøve en gang til, sier han.

Det viste seg at arbeidsinnsatsen lønte seg. Da Absame fikk eksamensresultatet noen uker etterpå, viste resultatet karakter 4. Det å gå fra strykkarakter til 4 på et krevende fag som S-matte (Matematikk for samfunnsfag) er svært uvanlig.

Og med vitnemålet fra videregående skole, kunne Absame igjen begynne å drømme om hva han skulle bruke resten av livet sitt til.

IT-studier på Hønefoss

Han vurderte ulike studier, og valget falt på IT-studier ved Universitetet i Sørøst-Norge på Hønefoss. Godt i gang med første studieår føler han seg trygg på at han har valgt riktig utdanningsvei.

– Planen er å først jobbe noen år i Norge for å få erfaring. Etterhvert håper jeg å flytte tilbake til Somalia, der jeg ble født, og hjelpe til med å bygge opp landet. Kanskje jeg kan starte et eget firma. IT kommer til å bli veldig viktig for Somalia i fremtiden.

Da Bestå ble gjennomført for kull nummer 2, var 36 deltakere med på opplegget. 18 av disse besto alle sine eksamener, mens 8 besto én eksamen.

– Felles for alle som stryker er at de har gitt opp. Det er mye kaos, og de ser ikke en vei videre. De tenker at de aldri kommer til å klare å få vitnemål, i hvert fall ikke før senere. De sier til meg at de skal ta et friår, men jeg forklarer dem at det ikke er så lurt. Jeg strøk selv på eksamen og det tok flere år før jeg fikk bestått. Det er enda vanskeligere å ta opp en eksamen flere år etterpå. «Ikke gjør som meg», forteller jeg dem, sier Youssef Kibbou.

Bestå 2019 har vært et tilbud for tidligere elever på Stovner, Hellerud og Hersleb videregående skoler.

– Det disse ungdommene først og fremst trenger, er å bli sett. De setter veldig pris på å bli snakket til som voksne, sier ungdomskoordinatoren.

Får større drømmer

Og i stedet for å håpe på en jobb som gir penger i lomma, men ikke er det de drømmer om, tør de å drømme om å ta en utdannelse og få en jobb der de kan gjøre en forskjell.

– Jeg husker en jente som sa hun hadde lyst til å jobbe i barnevernet, men trodde ikke det gikk an for henne. «Kanskje du kan utdanne deg til barnevernspedagog», sier Youssef.

Områdedirektør Pål Riis sier at de ungdommene som får tilbudet om å være med på Bestå, ikke har økonomi eller støtte hjemmefra til å ta opp eksamen som privatist via private skoletilbud. Bestå er heller ikke bare et skoletilbud – det skal gi deltakerne en ballast også på andre områder i livet.

Undervisningen gjøres på kveldstid – de fleste har jobber på dagtid.

– I Bestå skal vi ha de beste lærerne, den beste undervisningen og god tilrettelegging for den enkelte ungdom. Det skal være stor grad av skreddersøm, slik at disse ungdommene finner veien inn i fremtiden, sier Pål Riis.

Avgjørende for studiene

Absame Ali mener Bestå har vært helt avgjørende for at han i dag klarer seg godt som IT-student.

– Mange går på skolen og tenker at de ikke trenger å gjøre noe utenom skoletimene, lærerne skal lære dem det som trengs. Men når det er 30 elever i klassen, er ikke det lett. På studiene er vi 100 stykker som sitter i en sal, og det er kanskje bare 4 timer undervisning i uka i ett emne. Første uka fikk vi høre at vi måtte legge ned minst 200 timer i hvert emne, for hvert semester. Da sier det seg selv at du må jobbe mye med studiene på egen hånd. Dette lærte jeg ved å være med på Bestå, og det har hjulpet meg utrolig mye, sier han.