Boligvekstutvalget

Boligvekstutvalget ble nedsatt av byrådet i mai 2016 og har bestått av representanter fra bransjen, kommunen og akademia. Utvalget har vært et uavhengig utvalg ledet av Kari Gjesteby. 

Boligvekstutvalgets representanter

Boligvekstutvalget har bestått av disse representantene:

 • Kari Gjesteby (leder) 
 • Norsk boligbyggelags landsforbund ved Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS 
 • Boligprodusentene ved styreleder Baard Schumann, adm. dir. Selvaag Bolig ASA 
 • Norsk Eiendom ved administrerende direktør Thor Olaf Askjer 
 • Entreprenørforeningen bygg og anlegg ved administrerende direktør Kari Sandberg
 • Forbrukerombudet ved fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad
 • Instituttleder Inger-Lise Saglie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
 • Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen de Vibe 
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved etatsdirektør Eskil Bråten 
 • Boligbygg KF ved administrerende direktør Jon Carlsen 

Boligvekstutvalgets mandat

Boligvekstutvalget skal fremme kort- og langsiktige forslag til tiltak som vil bidra til økt boligbygging med kvalitet.

 • Hinderkartlegging og mulige tiltak knyttet til vedtatte planer 
 • Kostnadselementer og boligprodusentenes utbyggingskapasitet inkl. tidsbruk
 • Forslag til forenklinger i regelverk og prosesser 
 • Styrket offentlig engasjement i gjennomføring av boligprosjekter 
 • Kommuneplanens muligheter 
 • Erfaringer med bruk av kommuneplanen 

Sluttrapport

Boligvekstutvalget leverte sin sluttrapport «Økt boligvekst i Oslo» til byrådet 29. november 2016. I rapporten  kommer boligvekstutvalget med 59 ulike forslag tiltak til hvordan takten i boligbyggingen kan økes. Byrådet skal vurdere alle tiltakene som foreslås i rapporten.

Sluttrapport: Økt boligvekst i Oslo - Rapport fra boligvekstutvalget 2016 (PDF 2,5MB)