Pressens hus får Oslo bys arkitekturpris 2022

Pressens hus hedres med Oslo bys arkitekturpris for ny og god arkitektur.

Pressens hus
Bilde: Einar Aslaksen

AKTUELT, Oslo kommune, 13. oktober 2022:

Arkitekturprisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen og byutviklingsutvalgets leder James Stove Lorentzen torsdag 13. oktober.

«Årets vinner har såpass høy kvalitet at de øvrige finalistene like godt kunne vært vinnere et annet år», sier byutviklingsutvalgets leder Hermann Kopp.

Prisen består av 50 000 kroner, i tillegg til diplom og en plakett som festes på byggverket.

«Prosjektet Pressens hus treffer godt på alle kvalitetskriteriene for fremragende arkitektur, men det er også til syvende og sist et utrolig vakkert og rikt arkitektonisk verk. Og det er det vi ønsker å hylle i prosjektene vi trekker frem – arkitektur som er bærekraftig og innovativ òg som klarer å tilføre byen noe stort både estetisk, funksjonelt og kulturelt», står det blant annet i begrunnelsen.

Arkitektene Atelier Oslo og KIMA arkitektur, HENT entreprenør og IARK Interiørarkitekter mottok sammen med byggherre Aspelin Ramm prisen i Oslo rådhus. Munchmuseet og Ruseløkka skole fikk hedrende omtale.

Hedrende omtale

To andre byggeprosjekter i Oslo fikk hedrende omtale.

Munch

«Prisen skal hedre arkitektur som utfordrer de kjente svarene og bringer faget fremover. I det nyskapende er det gjerne noe fremmed, men i overraskelsen over en kantete form, en uvanlig organisering av rom, og materialer man forbinder med andre typer bygg, ligger det ambisjoner om å lage et museum på en ny måte. Slik plasserer Munch seg på kartet i Oslo, og bidrar til å plassere Oslo på verdenskartet som en by som kan gjøre noe uventet og bidra til nyskapning.»

Ruseløkka skole

«Intensjonen har vært at Ruseløkka skole skal fremstå som et verdig, offentlig bygg med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som kan gjøre elever, ansatte og nærmiljø stolte av skolen sin. Dette mener juryen at man har lykkes med og nye Ruseløkka skole fremstår som et meget vellykket svar på en urban skole i tett by.»

Oslo bys arkitekturpris

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen. Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (2021) og landskapsanlegg de siste fem år (perioden 2017-2021).

Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale. Oslo bystyres byutviklingsutvalg gir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen. De nominerte presenteres i en utstilling som kan sees på Anne Cath. Vestlys plass til og med 31. oktober.

Mer informasjon og bilder av kandidater og prisutdeling

Pressekontakter

Maren H. Blaalid, kommunikasjonsrådgiver i Bystyrets sekretariat

Harald Skeie, kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten