Bydel Vestre Aker

Ung i Bydel Vestre Aker

Bydelen tilbyr en rekke aktiviteter og tjenester for deg som er ung i bydelen. Vi har blant annet gratis samtaletilbud, helsestasjon for ungdom og bydelens eget ungdomshus «B7».

Helsestasjon

Helsestasjon fo ungdom (HFU) er et gratis tilbud til deg mellom 12 og 24 år. Alle bydelene har en helsestasjon for ungdom, og det beste av alt er at du kan besøke akkurat den du vil, uavhengig av hvor i byen du bor. De har litt ulik åpningstid, så finn den som passer deg best. 

Trenger du noen å snakke med?

Rus og ungdom

Bydelen jobber for å øke kunnskapen om rus og rusforebygging bant elever, lærere og foreldre. Gjennom tilbudet «ruskonsulent for ungdom» kan ungdom mellom 12 og 22 år og foreldre ta kontakt med bydelens ruskonsulent.

Ruskonsulenten er en del av SaLTo og samarbeider med skolene, bydelen og andre om det rusforebyggende arbeidet.

Foreldre kan ta kontakt med bydelens ruskonsulent ved bekymring for ditt barns forhold til rus eller ved spørsmål knyttet til ungdom og rus.

Ruskonsulenten tilbyr følgende oppfølging for barn og unge:

  • Råd, tips og veiledning
  • Tilgjengelighet på skolen, snapchat og mobil
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser av rusmisbruk
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler
  • Bistå i kommunikasjon med foreldre, skole og andre

SaLTo-koordinator Bydel Vestre Aker

Ruskonsulent Bydel Vestre Aker

Ungdomshuset B7

Møteplass for ungdom i hele bydelen.

Les mer om ungdomshuset på Facebook.