Innsyn i postjournal

Postjournalen inneholder oversikt over alle dokumenter som er mottatt og sendt. Den er normalt tilgjengelig tre arbeidsdager etter at dokumentene er registrert.

Du kan be om innsyn i postjournalen ved å sende en e-post til postmottak@bva.oslo.kommune.no med saks- og dokumentnummer og dokumenttittel på saken du ønsker innsyn i. Husk å fylle inn navn og kontaktinformasjon.