Postjournal Bydel Vestre Aker

Postjournalen inneholder oversikt over alle dokumenter som er mottatt og sendt. Den er normalt tilgjengelig tre arbeidsdager etter at dokumentene er registrert.

Du kan be om innsyn i postjournalen ved å sende en e-post til postmottak@bva.oslo.kommune.no med saks- og dokumentnummer og dokumenttittel på saken du ønsker innsyn i. Husk å fylle inn navn og kontaktinformasjon.