Til innhold
Politikk og politiske møter

Sofie Widdal

Sekretær

Telefon: 952 95 413

E-post:

Vestre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Andersen, Hedvig Eckhardt

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 975 45 124

Myklebust, Harald Skare

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Fearnley, Johanne Prøis

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 978 98 941

Higraff, Hannah

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Kafia Mohamud

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 413 93 134

Sara Wilsgaard

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 957 07 878

Goller, Axel von Zernichow

Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd