Vestre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Tilskudd til ungdomstiltak

Vestre Aker Ungdomsråd får hvert år tildelt midler for å gi videre til ungdom med gode ideer til aktiviteter og prosjekter for ungdom. Maks beløp det kan søkes om er 30.000 kroner.

Det er viktig at ungdom er med i søknadsprosessen og utformingen av prosjektet. Vi legger vekt på at aktiviteten/prosjektet skal komme flest mulig av bydelens ungdom til gode.

Les mer om tilskuddet og hvordan du søker.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Mysterud, Tora

Leder av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Representant

Saanum, Aurora Morstøl

Nestleder av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Representant

Myklebust, Harald Skare

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Representant Ris skole

Christiansen, Jade Awa Lyche

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Representant Hovseter skole

Strengen, Emily

Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Representant Midtstuen skole

Heiberg, Nour Ahmed Ismail Abd Alla

Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Vararepresentant Hovseter skole

Aarvik, Iselin Branzuela

Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd
Yrke
Vararepresentant Midtstuen skole

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Sekretær
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon