Politikk og politiske møter

Per E Koch

Leder

Telefon: 930 18 601

E-post:

Inger Thommessen

Sekretær

Telefon: 924 86 282

E-post:

Vestre Aker seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Møter

  1. Dato 01.02.
    Klokkeslett 14:00
  2. Dato 15.03.
    Klokkeslett 14:00
  3. Dato 26.04.
    Klokkeslett 14:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Koch. Per E.

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd

Brook, Jennifer

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker seniorråd

Ramstad, Ola

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 69 384

Bruknapp, Hanne Dalbæk

Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Bjøro, Terje

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Hargreaves, Tom (Høyre)

Medlem av Vestre Aker seniorråd

Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 906 06 746

Linnae, Tor

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Stake, Lasse

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Skaug, Alf

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Hansen, Ruth Marie Nyrud

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 959 47 102

Bjørhall, Helge

Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 920 31 604