Vestre Aker seniorråd


Per E Koch

Leder

Telefon: 93 01 86 01

E-post:

Reidun Strøm

Sekretær

Telefon: 93 24 58 19

E-post:

Vestre Aker seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Møter

 1. Dato 28.09.
  Klokkeslett 14:00
  Sørkedalsveien 150 A, møterom Bogstad
 2. Dato 01.11.
  Klokkeslett 14:00
  BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.
 3. Dato 06.12.
  Klokkeslett 14:00
  BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Se hele kalenderen

Medlemmer

Koch. Per E.

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd

Brook, Jennifer

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker seniorråd

Ramstad, Ola

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 90 16 93 84

Bruknapp, Hanne Dalbæk

Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Bjøro, Terje

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 90 18 35 28

Hargreaves, Tom (Høyre)

Medlem av Vestre Aker seniorråd

Stake, Lasse

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd