Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet behandler saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter og uttaler seg blant annet om saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Sundby, Reidar

Leder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Tøn, Kjell

Nestleder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Fauskrud, Unni

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Block-Hoell, Rolf

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Arnesen, Egil

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede
Leder
Reidar Sundby
Telefon
Sekretær
Mette Furu
Telefon