Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen