Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite 10.06.21 (PDF 199KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/21
Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen 29.04.2021
32/21
Høring - Nye Aker Sykehus - Trondheimsveien 235 - Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering med konsekvensutredning
33/21
34/21
Tilsyn - Vestre Aker Aktivitetshus - 14.4.21
35/21
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 07.06.21
36/21
Protokoll fra møte i Seniorrådet 07.06.21
37/21
Informasjonssaker
38/21
Uttalelse - Søknad om servering- og skjenkebevilling - utvidelse av areal inne - Forskningsparken Bakeri AS
39/21
40/21

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. juni 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, 0791 Oslo

Sted