Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite 18.03.21 (PDF 197KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite 18.03.21 (PDF 273KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/21
Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen 04.02.21
13/21
Risikovurderingsrapport - Bosetting av personer fra Velferdsetaten i Pilotveien 6
14/21
Bydelens handlingsrom innen leverandør/driftsmodell
15/21
Informasjonssaker
16/21
Protokoll fra ungdomsrådets møte 15.03.21
17/21
Protokoll fra møte i Seniorrådet 15.03.21
18/21
Frivillighetsmidler 2021
19/21
Reglement for Vestre Aker Seniorråd 2021-2023
20/21
21/21
22/21
23/21
(ingen vedlegg)
24/21
(ingen vedlegg)

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. mars 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Publikum kan delta digitalt på møtet via Teams (kontakt sekretariatet for mer informasjon)

Sted