Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møtet blir avholdt digitalt på Teams

Sted