Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite 05.12.19 (PDF 97KB)

Protokoll

3. Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite 05.12.19 (PDF 198KB)

Saker til behandling

SakTittel
6/19
Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen 07.11.19
7/19
Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
8/19
9/19
10/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 02.12.19
11/19
Uttalelse - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tryvannstua
12/19
Uttalelse - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tårnstua med lavvo
13/19
Tilsyn - Vestre Aker Aktivitetssenter - 28.10.19
14/19

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. desember 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted