Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 27.09.18 (PDF 144KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 27.09.18 (PDF 45KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 27.09.18 (PDF 159KB)

Saker til behandling

SakTittel
56/18
Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 30.08.18
57/18
58/18
59/18
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 05.09.18
60/18
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 27.08.18
61/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 24.09.18
62/18
63/18
64/18
65/18
Referat fra møte i Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter 18.06.18
66/18
Foreløpig orientering - Tilsyn - Vinderen bo- og servicesenter - 04.09.18

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. september 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted