Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 08.11.18 (PDF 611KB)

Saker til behandling

SakTittel
67/18
Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 27.09.18
68/18
Høring - Forslag til ny lokal åpningstidsforskrift Bydel Ullern
69/18
70/18
Tilsyn Hovseterhjemmet 20.02.18 - Tilbakemelding på bydelens kommentarer
71/18
Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten - Protokoll fra møte 11.10.18
72/18
Ungdommens Bydelsutvalgsmøte 20.09.18 - Oppsummering
73/18
74/18
Foreløpig orientering - Tilsyn - Vinderen bo- og servicesenter 09.10.18
75/18
76/18
77/18
Vurdering - Tildelingskriterier - Vestre Aker frivilligpris og Vestre Aker kulturpris
78/18
79/18
80/18

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. november 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted