Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. juni 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

AVLYST

Sted