Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 01.02.2018 2 (PDF 303KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 01.02.2018 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker helse- oppvekst- og velferdskomiteen 01.02.2018 (PDF 67KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 07.12.2017
2/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Forskningsparken bakeri, Gaustadalleen 21 etter eierskifte
3/18
Klubbtilbud Hovseter - alternative muligheter
4/18
Strategi- og handlingsplan for områdesatsning Hovseter
6/18
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Vinderen Spiseri, Slemdalsveien 63 A, 0373 Oslo etter eierskifte
7/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 29. januar 2018
8/18
9/18
Årsrapport 2017 - Vestre Aker seniorråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. februar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted