Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Innkalling Vestre Aker helse- oppvekst- og velferdskomite 08.03.2018 (PDF 658KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 08.03.2018 (PDF 66KB)

Saker til behandling

SakTittel
10/18
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 01.02.2018
11/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Forskningsparken bakeri, Gaustadalleen 21 etter eierskifte
13/18
Handlingsplan for en aldersvennlig by
14/18
Rapport 19-2017 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten
15/18
Årsmelding 2017 - Samarbeidsutvalget helse Sør-Øst RHF - Oslo kommune
17/18
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 05.03.2018
18/18

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted