Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Innkalling Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomite 19.04.2018(1) (PDF 444KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 19.04.18 (PDF 40KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 19.04.18 (PDF 389KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/18
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen
20/18
Høring - Skolebehovsplan 2019-2028
21/18
22/18
Frivillighetsmidler 2018
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 16.04.2018
29/18
30/18
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 20.02.18
31/18
Protokoll fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenesten 13.04.18

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted