Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 07.06.18 (PDF 443KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 07.06.18 (PDF 51KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 07.06.18 (PDF 154KB)

Saker til behandling

SakTittel
32/18
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 19.04.18
33/18
34/18
35/18
Handlingsplan - Aldersvennlig by
36/18
Det sentrale eldreråd - Årsmelding 2017
37/18
Årsmelding 2017 - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
39/18
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 07.05.18
40/18
41/18
Søknad - Vinderen Sushi - Uttalelse til søknad om skjenkebevilling

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted