Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 10.10.19 (PDF 286KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse-, oppvekst- og velferdskomite 10.10.19 (PDF 219KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/19
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 22.08.19
30/19
31/19
Uttalelse - søknad om salgsbevilling - Smestad dagligvare
32/19
Foreløpig orientering - Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter - 14.06.19
33/19
Foreløpig orientering - Tilsyn ved Hovseterhjemmet - 04.09.19
34/19
35/19
Høring - endring av ungdomsskoletilhørighet - Slemdal skole
36/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 07.10.19
37/19
38/19
39/19

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. oktober 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted