Møte i Vestre Aker helse-, oppvekst- og velferdskomite

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 24.08.2017 (PDF 264KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 24.08.2017 (PDF 154KB)

Saker til behandling

SakTittel
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
10/17
Høring - Utkast til strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov - Utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo - Rullering 2018-2028
11/17
Informasjonssaker til møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 24.08.2017

Tid og sted

Dato

Torsdag 24. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted