Møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen

Innkalling

Innkalling Vestre Aker helse- oppvekst- og velferdskomite 09.11.2017 (PDF 299KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse- oppvekst- og velferdskomite 09.11.2017 3 (PDF 220KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 28.09.2017
23/17
24/17
Rapport fra Kartlegging av tilbudet til barn i barnehagealder med særlige behov i Oslo kommune
25/17
Høring - Nasjonale retningslinjer for måltider i barnehagen
26/17
27/17
28/17
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 22.09.2017
29/17
30/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 14.09.2017
31/17
32/17
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Vinderen Spiseri, Slemdalsveien 63 A, 0373 Oslo etter eierskifte
33/17
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Kobberhaugshytta, Sakariasveien 345, 0758 Oslo ved eierskifte
34/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Jonathan Sushi & Asian Dining – Vinderen, Holmenveien 1.
35/17
Navnsetting av vei mellom Tryvannshøgda og gamle Norden stasjon - tilføyelse etter Språkrådets tilråding

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. november 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted