Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen


Henrik Hauge

plankonsulent

Telefon: 96 01 72 36

E-post:

Møter

  1. Dato 30.09.
    Klokkeslett 18:00
  2. Dato 04.11.
    Klokkeslett 18:00
  3. Dato 09.12.
    Klokkeslett 18:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 90 50 20 02

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 99 27 08 80

Sara Wilsgaard

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 95 70 78 78

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Beate A. Holland |Gruppeleder Fremskrittspartiet| (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Kaasa, Johannes (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 95 08 30 00

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Anita Asdahl Hoff

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 91 85 33 98

Knut Frederik Horn

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 92 21 40 20

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Hanssen, Lars Mattis H. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 41 20 49 89

Hollerud, Anne (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Vik, Vegard (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Hektoen, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg