Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Åpen halvtime

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Ta kontakt med kontaktperson dersom du ønsker å delta i åpen halvtime.

Saker og møter i helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Sara Wilsgaard

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Anne Karin Lindahl (A)

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Kaasa, Johannes (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Anita Asdahl Hoff

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Knut Frederik Horn

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Hanssen, Lars Mattis H. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Hollerud, Anne (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Vik, Vegard (Venstre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Hektoen, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon