Møte i Vestre Aker helse- og sosialkomite

Innkalling

Innkalling Vestre Aker helse- og sosialkomite 04.05.2017(1) (PDF 185KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Helse- og sosialkomite 04.05.2017 (PDF 67KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 09.03.2017
21/17
Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2017 - Bydel Vestre Aker
22/17
23/17
24/17
25/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 27.03.2017
26/17
Samlerapport for kvalitetsrevisjoner i boliger 2016
27/17
Årsmelding 2016 - Vinderen Seniorsenter
28/17
Årsmelding for 2016 fra Vestre Aker seniorråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted