Vestre Aker helse- og sosialkomite


Berit Nilsen

Politisk sekretær

Telefon: 23 47 60 64

E-post:

Vestre Aker helse- og sosialkomite

Helse- og sosialkomiteen behandlet saker som gjeldt bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktinger og innvandrere og de sosiale boligvirkemidlene.

Helse- og sosialkomiteen er nedlagt fra 14.08.2017.

Medlemmer